Titik Koma: Akhir Perincian yang Berupa Klausa

Tanda titik koma (;) dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa.

 • Syarat masuk akademi militer adalah
  a. berkewarganegaraan Indonesia;
  b. berijazah SMA atau MA (Madrasah Aliyah) dengan jurusan IPA;
  c. belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan;
  d. bersedia menjalankan tugas pertama atau ikatan dinas pertama selama 10 tahun; dan
  e. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Indonesia.

 

Titik Koma: Memisahkan Bagian-Bagian Pemerincian dalam Kalimat

Tanda titik koma (;) dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma (,).

 • Agenda seminar ini meliputi
  a. menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Panitia, sambutan Kepala Sekolah;
  b. seminar tahap I oleh Dr. Hadiwiyono, seminar tahap II oleh Drs. H. Abun, tanya-jawab; dan
  c. pemberian cenderamata kepada pembicara, foto bersama, dan penutupan.