Kurung: Mengapit Huruf atau Kata …

Tanda kurung ((…)) dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan.

  • Ia memang suka pergi ke (kota) Makassar untuk urusan pekerjaan.
  • Selama ini aku tak pernah┬ámembeli tiket di (maskapai) AirAsia.