Konsonan: Gabungan Dua Konsonan

Gabungan huruf konsonan kh, ng, ny, dan sy masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.

  • khotbah
  • ngeri
  • nyinyir
  • syukur