Kapital: Petikan Langsung

Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung.

  • Sunan bertanya, “Kapan kita rapat lagi?”
  • Syarif menasihati anak buahnya, “Kita tidak boleh lengah.”
  • Berapa orang yang melamar?” tanya Dyah.