Diftong: Ai, Au, Ei, dan Oi

Di dalam bahasa Indonesia terdapat empat diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi.

  • Gemulai
  • Sungai
  • Kerbau
  • Harimau
  • Survei
  • Tomboi
  • Koboi